Açık Rıza Beyanı

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

 

 

VARDAR DANIŞMANLIK (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Stajyer Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın sınırları çerçevesinde, şirket işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar, çalışan adaylarımız tarafından tarafımıza fiziksel olarak veya elektronik ortamda iletilen iletiler, hukuki belgeler ve tebligatlar aracılığıyla,

 • Çalışan adaylarının işe giriş işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışan adaylarının mesleki deneyim ve yeterliliklerinin tüm kriterler dikkate alınarak değerlendirilebilmesi
 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • Çalışan adaylarının işyeri binasına giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Şirket merkezinin bulunduğu işyeri binasına çalışan adaylarının giriş çıkışının temin edilmesi
 • Hizmet Alıcısı tarafından belirlenen çalışan nitelik ve kriterlerinin tespiti
 • Hizmet Alıcısına sağlanan hizmetin kalitesinin arttırılması
 • Çalışan adaylarına verilmesi gereken mesleki ve/ veya iş sağlığı ve güvenliğine dair eğitimlerin tespiti ve organizasyonu
 • Çalışan adaylarının verilerinin girilerek aday sayfasının oluşturulması ve varsa mevcut verilerin güncellenmesi
 • Çalışan adayları ile iletişimin sağlanması
 • İş pozisyonlarından oluşabilecek olası bir boşlukta çalışma faaliyetlerinin kesintisiz devamı için çalışan adayına derhal ulaşım sağlanması
 • Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışan adaylarının takip edilebilmesi, çalışan adaylarının aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Acil ve / veya gerekli durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüzün temini

 

Amaçlarıyla; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, eğitim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ve sair ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,

 

*İşbu beyanda, bahsi geçen kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlamakta aksamalar yaşanacağını ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.