Veri Sahibi Başvuru Formu

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 11. Maddesinde tanınan hakları ile ilgili olarak veri sahipleri, veri sorumlusu şirketimiz VARDAR DANIŞMANLIK  (“Şirket”)’ye başvurularını dilerse işbu Başvuru Formu aracılığıyla yapabileceklerdir.

 

Veri Sorumlusu: VARDAR DANIŞMANLIK  

E-Posta Adresi: banu@vardardanismanlik.com.tr

Kep Adresi: banu.vardarcelik@hs01.kep.tr

Adres: Kazım Dirik Mah.Fevzi Çakmak Cd. No:2 Türegün İşhanı Kat :8 Daire 807 BORNOVA-İZMİR

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Veri sahipleri Kişisel verileri ile ilgili haklarına ilişkin başvurularını, Kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdikleri ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adreslerini kullanarak aşağıdaki adreslere iletebileceklerdir. Başvuruda aşağıdaki bilgileri ile talep konusunun bulunması ve başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

 

Başvuru Sahibi Bilgileri

 

Ad, Soyad

 

T.C. Kimlik Numarası

 

E-Posta Adresi

 

Telefon Numarası

 

Adres

 

 

ŞİRKET ile ilişkinizi işaretleyip açıklayınız.

 

Müşteriyim

 

 

Tedarikçiyim

 

 

İş Ortağıyım

 

 

Eski İş Ortağıyım

 

 

Eski Çalışanım

 

 

Eski Tedarikçiyim

 

 

İş Başvurusu Yaptım

 

 

3. Kişi Firma Çalışanıyım

 

 

Diğer

 

 

 

 

Talep Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açık ve detaylı bir şekilde yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca başvuruya eklenmelidir.

 

Açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılabilecektir.

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu ile sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, başvurumun sonuçlanabilmesi adına Şirket tarafından ilave bilgi veya belge talep edilebileceğini kabul ve taahhüt ederim.

 

Yukarıda yer alan taleplerim ile ilgili yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

EKLERİ:………………………………………………………………………………………...

 

Ad ve Soyadı:

Tarih:

İmza: